SYARAT WAJIB PUASA


1. Islam
Wajib bagi orang Islam dan tidak wajib bagi orang kafir berpuasa mereka tetap kena azab ALLAH juga sebabnya bukan Islam.


2. Mukhallaf
Seseorang Islam yang sampai had baligh dan waras fikirannya. Jika salah satu daripada sifat itu tiada ia bukan mukhallaf


3. Tiada keuzuran
Keuzuran yang menghalang puasa ialah haid atau nifas pada siang hari, pitam dan gila sepanjang hari.